INFO CLOSE

Slider-real

INFO CLOSE

slider-reaal

OBS! RfCF har ny adress: Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala.

Telefonnumret 018-151622 är under flyttning och tillfälligt ur funktion. Kontakta oss på email hidden; JavaScript is required eller ring kanslichef Ludvig på 0722-111709.

Sök resebidrag ur Cecilia Falkmans Minnesfond senast den 15 februari, gärna tidigare. Skicka ansökan till email hidden; JavaScript is required. Ingen särskild blankett krävs. Ange syfte och sökt belopp.

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är organisationen för cystisk fibros (CF) och primär ciliär dyskinesi (PCD). Vi består av och arbetar för personer med CF och PCD och deras familjer. Vi arbetar för ett bättre liv med CF och PCD. 

RfCF är en konstruktiv samarbetspartner till vården och vi arbetar med bevakning och påverkan gentemot staten, kommunerna och landstingen. Vi förmedlar information om sjukdomarna och hur det är att leva med CF och PCD.

RfCF ger, genom våra fonder, ekonomiskt stöd till hälsofrämjande åtgärder samt till vårdutveckling och forskning.

Login