Hem

Välkommen till Riksförbundet Cystisk Fibros(RfCF)

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) stöder och hjälper personer med Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) och deras anhöriga genom att anordna aktiviteter, informera om sjukdomen och de rättigheter en drabbad familj eller vuxen person med CF/PCD har. RfCF verkar även för stöd åt vetenskaplig forskning.
Läs mer om förbundet

Du/ni som är ny medlem eller vill bli medlem. Läs mer här>>

Behöver du någon att prata med? Läs mer om kontaktperson>>

Bli medlem
Stöd RfCF och bli medlem idag. Mer information om att bli medlem>>

 

 

90_Konto_Logo_RGB   Gåvor och bidrag
   PG: 90 02 28-8  

90 kontot är kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll

Stöd forskning om Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) i samband med födelsedag, dop, giftemål eller dödsfall.
Ange på talongen om ni vill stödja forskningen för CF eller PCD.

 

RfCFs hemsida är under uppbyggnad och tyvärr kan inte all information nås för tillfället.

Kategorier
  • Inga kategorier