INFO CLOSE

Slider-real

INFO CLOSE

slider-reaal

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är organisationen för cystisk fibros (CF) och primär ciliär dyskinesi (PCD). Vi består av och arbetar för personer med CF och PCD och deras familjer. Vi arbetar för ett bättre liv med CF och PCD. 

RfCF är en konstruktiv samarbetspartner till vården och vi arbetar med bevakning och påverkan gentemot staten, kommunerna och landstingen. Vi förmedlar information om sjukdomarna och hur det är att leva med CF och PCD.

RfCF ger, genom våra fonder, ekonomiskt stöd till hälsofrämjande åtgärder samt till vårdutveckling och forskning.

Login